Gårdens historie

Stenbakkegaard nævnes første gang i 1698 hvor en Martin Joensen født i Skåne, har krav på ejendommen i Herslev. Efter udskiftningen i 1784 flyttes gården fra Herslev by til Herslev mark, hvor den ligger den dag i dag.

Gården kommer under grevskabet Ledreborg og forbliver Ledreborgs eje indtil 1917, hvor Viggo Hansen køber den fri. Gården, der var en firlænget lukket gård, brænder i 1930 og opføres derefter som den fremstår i dag. Hans Chr. Nielsen køber gården af Viggo Hansen's bo i 1973, med landbrug for øje.

Hans Chr. Nielsen uddanner sig efter endt landbrugsuddannelse tillige som kloakmester og driver sammen med landbruget entreprenørvirksomhed indtil 1987, hvor Stenbakkegaard Aps bliver skilt fra landbruget.

Det meste af jorden sælges i 1992, som følge af entreprenørdelen overtager mere og mere tid, mens resten af jorden lægges ud til græsfolde, da heste med opdræt efterhånden har overtaget pladsen i de gamle svinestalde.

I dag ejes og drives gården af Hans Chr. Nielsen og Dorthe Nielsen. Sammen med virksomheden foregår der også en række andre aktiviteter på gården såsom sportsponyavl og rideundervisning.